PdfViewInfo

PdfViewInfo class

Representerar vyinformation för PDF-dokument.

public class PdfViewInfo : ViewInfo

Konstruktörer

namn Beskrivning
PdfViewInfo(FileType, IList<Page>, bool) Initierar ny instans avPdfViewInfo class.

Egenskaper

namn Beskrivning
FileType { get; } Typen av fil.
Pages { get; } Listan över sidor att visa.
PrintingAllowed { get; } Indikerar om utskrift av dokumentet är tillåtet.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

Se även