ProjectManagementViewInfo

ProjectManagementViewInfo class

Representerar vyinformation för MS Project-dokument.

public class ProjectManagementViewInfo : ViewInfo

Konstruktörer

namn Beskrivning
ProjectManagementViewInfo() Initierar ny instans avProjectManagementViewInfo class.
ProjectManagementViewInfo(FileType, List<Page>, DateTime, DateTime) Initierar ny instans avProjectManagementViewInfo class.

Egenskaper

namn Beskrivning
EndDate { get; set; } Datum och tid då projektet ska slutföras.
FileType { get; set; } Typen av fil.
Pages { get; set; } Listan över sidor att visa.
StartDate { get; set; } Datum och tid från vilken projektet startade.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

Se även