ProjectManagementViewInfo

ProjectManagementViewInfo class

MS Project belgesi için görüntüleme bilgilerini temsil eder.

public class ProjectManagementViewInfo : ViewInfo

yapıcılar

İsim Tanım
ProjectManagementViewInfo() Yeni örneğini başlatırProjectManagementViewInfo sınıf.
ProjectManagementViewInfo(FileType, List<Page>, DateTime, DateTime) Yeni örneğini başlatırProjectManagementViewInfo sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
EndDate { get; set; } Projenin tamamlanacağı tarih saat.
FileType { get; set; } Dosyanın türü.
Pages { get; set; } Görüntülenecek sayfaların listesi.
StartDate { get; set; } Projenin başladığı tarih saat.

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.

Ayrıca bakınız