ViewInfo

ViewInfo class

Genel belge için görüntüleme bilgilerini temsil eder.

public class ViewInfo

yapıcılar

İsim Tanım
ViewInfo() Yeni örneğini başlatırViewInfo sınıf.
ViewInfo(FileType, List<Page>) Yeni örneğini başlatırViewInfo sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
FileType { get; set; } Dosyanın türü.
Pages { get; set; } Görüntülenecek sayfaların listesi.

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.

Ayrıca bakınız