ViewInfo

ViewInfo class

Representerar vyinformation för generiskt dokument.

public class ViewInfo

Konstruktörer

namn Beskrivning
ViewInfo(FileType, IList<Page>) Initierar ny instans avViewInfo class.

Egenskaper

namn Beskrivning
FileType { get; } Typen av fil.
Pages { get; } Listan över sidor att visa.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

Se även