GetEnumerator

DocumentTableCollection.GetEnumerator method

Returnerar en uppräkning för att itereraDocumentTable föremål i denna samling.

public IEnumerator GetEnumerator()

Returvärde

En uppräkning att itereraDocumentTable föremål i denna samling.

Se även