GetEnumerator

DocumentTableColumnCollection.GetEnumerator method

Returnerar en uppräkning för att itereraDocumentTableColumn föremål i denna samling.

public IEnumerator GetEnumerator()

Returvärde

En uppräkning att itereraDocumentTableColumn föremål i denna samling.

Se även