Doc

WordProcessingFileType.Doc field

.doc uzantılı dosyalar, Microsoft Word tarafından oluşturulan belgeleri veya ikili dosya biçimindeki diğer kelime işlem belgelerini temsil eder. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .

public static readonly WordProcessingFileType Doc;

Ayrıca bakınız