Txt

WordProcessingFileType.Txt field

.TXT uzantılı bir dosya, satır biçiminde düz metin içeren bir metin belgesini temsil eder. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .

public static readonly WordProcessingFileType Txt;

Ayrıca bakınız