Cards

VCardPackage.Cards property

Hämtar en array av korten som extraheras från filen.

public VCardCard[] Cards { get; }

Fastighetsvärde

En uppsättning av kort som extraherats från filen.

Se även