AttachedFileNames

EmailPackage.AttachedFileNames property

Hämtar en array med namnen på de bifogade filerna.

public string[] AttachedFileNames { get; }

Fastighetsvärde

En matris med namnen på de bifogade filerna.

Se även