OpenTypeDigitalSignatureFlags

OpenTypeDigitalSignatureFlags enumeration

Representerar digitala signaturflaggor för OpenType-teckensnitt.

[Flags]
public enum OpenTypeDigitalSignatureFlags : ushort

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Odefinierad flagga.
CannotBeResigned 1 Kan inte sägas upp.

Se även