TiffDoubleTag

TiffDoubleTag constructor

Initierar en ny instans avTiffDoubleTag class.

public TiffDoubleTag(TiffTagID tagID, double[] value)
Parameter Typ Beskrivning
tagID TiffTagID Taggens identifierare.
value Double[] Värdet.

Se även