Artist

RiffInfoPackage.Artist property

Hämtar artisten av det ursprungliga ämnet för filen.

public string Artist { get; }

Fastighetsvärde

Konstnären av det ursprungliga ämnet för filen.

Se även