MatroskaVideoStereoMode

MatroskaVideoStereoMode enumeration

Representerar Matroska Stereo-3D-videolägen.

public enum MatroskaVideoStereoMode : uint

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Mono 0 Monoläge.
SideBySideLeft 1 Videoläge sida vid sida (vänster öga först).
TopBottomRight 2 Topp - nedre (höger öga är först) videoläge.
TopBottomLeft 3 Topp - nedre (vänster öga är först) videoläge.
CheckboardRight 4 Checkboard (höger öga är först) videoläge.
CheckboardLleft 5 Checkboard (vänster öga är först) videoläge.
RowInterleavedRight 6 Radinterfolierat (höger öga är först) videoläge.
RowInterleavedLeft 7 Radinterfolierat (vänster öga är först) videoläge.
ColumnInterleavedRight 8 Kolumninterfolierat (höger öga är först) videoläge.
ColumnInterleavedLeft 9 Kolumninterfolierat (vänster öga är först) videoläge.
AnaglyphCyanRed 10 Anaglyph (cyan/röd) videoläge.
SideBySideRight 11 Videoläge sida vid sida (höger öga först).
AnaglyphGreenMagenta 12 Anaglyph (grön/magenta) videoläge.
BothEyesLacedLeft 13 Båda ögonen snörade i ett block (vänster öga är först) videoläge.
BothEyesLacedRight 14 Båda ögonen snörade i ett block (höger öga är först) videoläge.

Se även