CacheFolder

PreviewOptions.CacheFolder property

Hämtar eller ställer in cachemappen. Som standard är cachemappen inställd på användarens lokala temporära katalog.

public string CacheFolder { get; set; }

Se även