IDublinCore

IDublinCore interface

Definierar basoperationer som gör det möjligt att arbeta med Dublin Core-metadata.

public interface IDublinCore

Egenskaper

namn Beskrivning
DublinCorePackage { get; } Hämtar Dublin Core-metadatapaketet från dokumentet.

Se även