CameraSettings

CanonMakerNotePackage.CameraSettings property

Hämtar kamerainställningarna.

public CanonCameraSettingsPackage CameraSettings { get; }

Fastighetsvärde

Kamerainställningarna.

Se även