AllKeywords

IptcApplicationRecord.AllKeywords property

Hämtar eller ställer in sökorden.

public string[] AllKeywords { get; set; }

Fastighetsvärde

Nyckelorden.

Se även