ContentRawData

CmsEncapsulatedContent.ContentRawData property

Hämtar rådata för innehållsinformation.

public byte[] ContentRawData { get; }

Fastighetsvärde

Rådata för innehållsinformation.

Se även