ArchiveViewInfo

ArchiveViewInfo class

Arşiv dosyası için görüntüleme bilgilerini temsil eder.

public class ArchiveViewInfo : ViewInfo

yapıcılar

İsim Tanım
ArchiveViewInfo() Yeni örneğini başlatırArchiveViewInfo sınıf.
ArchiveViewInfo(FileType, List<Page>, List<string>) Yeni örneğini başlatırArchiveViewInfo sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
FileType { get; set; } Dosyanın türü.
Folders { get; set; } Arşiv dosyasının içerdiği klasörler.
Pages { get; set; } Görüntülenecek sayfaların listesi.

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.

Ayrıca bakınız