ArchiveViewInfo

ArchiveViewInfo class

Representerar vyinformation för arkivfil.

public class ArchiveViewInfo : ViewInfo

Konstruktörer

namn Beskrivning
ArchiveViewInfo(FileType, IList<Page>, IList<string>) Initierar ny instans avArchiveViewInfo class.

Egenskaper

namn Beskrivning
FileType { get; } Typen av fil.
Folders { get; } Mapparna som finns i arkivfilen.
Pages { get; } Listan över sidor att visa.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

Se även