ArchiveViewInfo

ArchiveViewInfo()

Initialiseert nieuw exemplaar vanArchiveViewInfo klasse.

public ArchiveViewInfo()

Zie ook


ArchiveViewInfo(FileType, List<Page>, List<string>)

Initialiseert nieuw exemplaar vanArchiveViewInfo klasse.

public ArchiveViewInfo(FileType fileType, List<Page> pages, List<string> folders)
Parameter Type Beschrijving
fileType FileType Het type van het bestand.
pages List`1 De lijst met te bekijken pagina’s.
folders List`1 De lijst met mappen in het archiefbestand.

Uitzonderingen

uitzondering voorwaarde
ArgumentNullException Wanneer gegooidfileType is niets.
ArgumentNullException Wanneer gegooidpages is niets.
ArgumentNullException Wanneer gegooidfolders is niets.

Zie ook