ArchiveViewInfo

ArchiveViewInfo constructor

Initierar ny instans avArchiveViewInfo class.

public ArchiveViewInfo(FileType fileType, IList<Page> pages, IList<string> folders)
Parameter Typ Beskrivning
fileType FileType Typen av fil.
pages IList`1 Listan över sidor att visa.
folders IList`1 Listan över mappar som finns i arkivfilen.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Kastas närfileType är inget.
ArgumentNullException Kastas närpages är inget.
ArgumentNullException Kastas närfolders är inget.

Se även