Attachment

Attachment class

Representerar bifogad fil som finns i e-postmeddelande, arkiv, PDF-dokument eller Outlook-datafil.

public class Attachment

Konstruktörer

namn Beskrivning
Attachment(string, string) Initierar ny instans avAttachment class.
Attachment(string, string, string, long) Initierar ny instans avAttachment class.
Attachment(string, string, string, FileType, long) Initierar ny instans avAttachment class.

Egenskaper

namn Beskrivning
FileName { get; } Bifogad filnamn.
FilePath { get; } Bilags relativ sökväg t.exmapp/fil.docx eller filnamn när filen finns i roten av ett arkiv, i e-postmeddelande eller datafil.
FileType { get; } Bilaga filtyp.
Id { get; } Unik identifierare för bilagan i sammanhanget för en enskild fil som innehåller denna bilaga.
Size { get; } Bifogad filstorlek i byte.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

Se även