Attachment

Attachment class

E-posta mesajı, arşiv, PDF belgesi veya Outlook veri dosyasının içerdiği ek dosyasını temsil eder.

public class Attachment

yapıcılar

İsim Tanım
Attachment() Yeni örneğini başlatırAttachment sınıf.
Attachment(string, string) Yeni örneğini başlatırAttachment sınıf.
Attachment(string, string, string, long) Yeni örneğini başlatırAttachment sınıf.
Attachment(string, string, string, FileType, long) Yeni örneğini başlatırAttachment sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
FileName { get; set; } Ek dosya adı.
FilePath { get; set; } Ek göreli yol örn.klasör/dosya.docx veya dosya bir arşivin kökünde, e-posta iletisinde veya veri dosyasında bulunduğunda dosya adı.
FileType { get; set; } Ek dosya türü.
Id { get; set; } Bu eki içeren tek bir dosya bağlamında ekin benzersiz tanımlayıcısı.
Size { get; set; } Bayt cinsinden ek dosya boyutu.

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.

Ayrıca bakınız