FilePath

Attachment.FilePath property

Relatief pad bijlage bijvmap/bestand.docx of bestandsnaam wanneer het bestand zich in de hoofdmap van een archief, in een e-mailbericht of in een gegevensbestand bevindt.

public string FilePath { get; set; }

Zie ook