FilePath

Attachment.FilePath property

Ek göreli yol örn.klasör/dosya.docx veya dosya bir arşivin kökünde, e-posta iletisinde veya veri dosyasında bulunduğunda dosya adı.

public string FilePath { get; set; }

Ayrıca bakınız