FilePath

Attachment.FilePath property

Bilags relativ sökväg t.exmapp/fil.docx eller filnamn när filen finns i roten av ett arkiv, i e-postmeddelande eller datafil.

public string FilePath { get; set; }

Se även