Resource

Resource class

Representerar HTML-resurs som typsnitt, stil, bild eller grafik.

public class Resource

Konstruktörer

namn Beskrivning
Resource() Skapar ny instans avResource class.
Resource(string, bool) Skapar ny instans avResource class.

Egenskaper

namn Beskrivning
FileName { get; set; } Resursfilens namn.
Nested { get; set; } Anger om resursen finns i en annan resurs, t.ex. teckensnittsresurs som finns i CSS- eller SVG-resurs.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

Se även