Resource

Resource class

Yazı tipi, stil, resim veya grafik gibi HTML kaynağını temsil eder.

public class Resource

yapıcılar

İsim Tanım
Resource() Yeni örneğini oluştururResource sınıf.
Resource(string, bool) Yeni örneğini oluştururResource sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
FileName { get; set; } Kaynak dosya adı.
Nested { get; set; } Kaynağın başka bir kaynağın içinde olup olmadığını gösterir, örn. CSS veya SVG kaynağında bulunan yazı tipi kaynağı.

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.

Ayrıca bakınız