Height

TextElement<T>.Height property

De hoogte van de rechthoek die het element bevat (in pixels).

public double Height { get; set; }

Zie ook