true

TextElement<T>.Y property

De Y-coördinaat van het hoogste punt links op de paginalay-out waar de rechthoek met het element begint.

public double Y { get; set; }

Zie ook