Width

TextElement<T>.Width property

De breedte van de rechthoek die het element bevat (in pixels).

public double Width { get; set; }

Zie ook