Word

Word class

Tek kelime içeren görece konumlandırılmış dikdörtgeni temsil eder.

public class Word : TextElement<string>

yapıcılar

İsim Tanım
Word() Yeni örneğini başlatırWord sınıf.
Word(string, double, double, double, double, List<Character>) Yeni örneğini başlatırWord sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
Characters { get; set; } Kelimenin içerdiği karakterler.
Height { get; set; } Öğeyi içeren dikdörtgenin yüksekliği (piksel cinsinden).
Value { get; set; } Öğe değeri.
Width { get; set; } Öğeyi içeren dikdörtgenin genişliği (piksel olarak).
X { get; set; } Sayfa düzeninde öğe içeren dikdörtgenin başladığı en yüksek sol noktanın X koordinatı.
Y { get; set; } Sayfa düzeninde öğe içeren dikdörtgenin başladığı en yüksek sol noktanın Y koordinatı.

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.

Ayrıca bakınız