Word

Word class

Representerar relativt placerad rektangel som innehåller ett enda ord.

public class Word : TextElement<string>

Konstruktörer

namn Beskrivning
Word() Initierar ny instans avWord class.
Word(string, double, double, double, double, List<Character>) Initierar ny instans avWord class.

Egenskaper

namn Beskrivning
Characters { get; set; } Tecken som ordet innehåller.
Height { get; set; } Höjden på rektangeln som innehåller elementet (i pixlar).
Value { get; set; } Elementvärdet.
Width { get; set; } Bredden på rektangeln som innehåller elementet (i pixlar).
X { get; set; } X-koordinaten för den högsta vänstra punkten på sidlayouten där rektangeln som innehåller elementet börjar.
Y { get; set; } Y-koordinaten för den högsta vänstra punkten på sidlayouten där rektangeln som innehåller elementet börjar.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

Se även