QuoteChar

CsvDataLoadOptions.QuoteChar property

Hämtar eller ställer in tecknet som används för att citera fältvärden.

public char QuoteChar { get; set; }

Anmärkningar

Standardvärdet är ‘"’ (citattecken).

Dubbla tecknet för att placera det i citattecken.

Se även