HasHeaders

CsvDataLoadOptions.HasHeaders property

Hämtar eller ställer in ett värde som anger om den första raden med CSV-data innehåller kolumnnamn.

public bool HasHeaders { get; set; }

Anmärkningar

Standardvärdet ärfalsk .

Se även