CsvDataLoadOptions

CsvDataLoadOptions()

Initierar en ny instans av denna klass med standardalternativ.

public CsvDataLoadOptions()

Se även


CsvDataLoadOptions(bool)

Initierar en ny instans av denna klass med angivande av om CSV-data innehåller kolumnnamn på första raden.

public CsvDataLoadOptions(bool hasHeaders)

Se även