GetEnumerator

DocumentTableRelationCollection.GetEnumerator method

Returnerar en uppräkning för att itereraDocumentTableRelation föremål i denna samling.

public IEnumerator GetEnumerator()

Returvärde

En uppräkning att itereraDocumentTableRelation föremål i denna samling.

Se även