IndexOf

DocumentTableRelationCollection.IndexOf method

Returnerar indexet för den angivna relationen inom denna samling.

public int IndexOf(DocumentTableRelation relation)
Parameter Typ Beskrivning
relation DocumentTableRelation En relation att hitta.

Returvärde

Det nollbaserade indexet för den angivna relationen, eller -1 om relationen inte finns i den här samlingen.

Se även