Contains

DocumentTableRelationCollection.Contains method

Returnerar ett värde som anger om denna samling innehåller den angivna relationen.

public bool Contains(DocumentTableRelation relation)
Parameter Typ Beskrivning
relation DocumentTableRelation En relation att leta efter.

Returvärde

Ett värde som anger om denna samling innehåller den angivna relationen.

Se även