Add

DocumentTableRelationCollection.Add method

Skapar enDocumentTableRelation objekt för de angivna överordnade och underordnade kolumnerna och lägger till det till samlingen.

public DocumentTableRelation Add(DocumentTableColumn parentColumn, DocumentTableColumn childColumn)
Parameter Typ Beskrivning
parentColumn DocumentTableColumn Relationens överordnade kolumn.
childColumn DocumentTableColumn Relationens underordnade kolumn.

Returvärde

Den skapade relationen.

Se även