AlwaysGenerateRootObject

JsonDataLoadOptions.AlwaysGenerateRootObject property

Hämtar eller ställer in en flagga som indikerar om en genererad datakälla alltid kommer att innehålla ett objekt för ett JSON root element. Om ett JSON-rotelement innehåller en enda komplex egenskap skapas inte ett sådant objekt som standard.

public bool AlwaysGenerateRootObject { get; set; }

Anmärkningar

Standardvärdet ärfalsk .

Se även