Clear

DocumentTableRelationCollection.Clear method

Tüm ilişkilerin koleksiyonunu temizler.

public void Clear()

Ayrıca bakınız