Contains

DocumentTableRelationCollection.Contains method

Bu koleksiyonun belirtilen ilişkiyi içerip içermediğini gösteren bir değer döndürür.

public bool Contains(DocumentTableRelation relation)
Parametre Tip Tanım
relation DocumentTableRelation Aranacak bir ilişki.

Geri dönüş değeri

Bu koleksiyonun belirtilen ilişkiyi içerip içermediğini gösteren bir değer.

Ayrıca bakınız