Add

DocumentTableRelationCollection.Add method

oluştururDocumentTableRelation belirtilen üst ve alt sütunlar için nesne ve koleksiyona ekler.

public DocumentTableRelation Add(DocumentTableColumn parentColumn, DocumentTableColumn childColumn)
Parametre Tip Tanım
parentColumn DocumentTableColumn İlişkinin üst sütunu.
childColumn DocumentTableColumn İlişkinin alt sütunu.

Geri dönüş değeri

Oluşturulan ilişki.

Ayrıca bakınız