Item

DocumentTableRelationCollection indexer

DocumentTableRelation belirtilen dizindeki koleksiyondan örnek.

public DocumentTableRelation this[int index] { get; }
Parametre Tanım
index Döndürülecek ilişkinin sıfır tabanlı dizini.

Geri dönüş değeri

ADocumentTableRelation belirtilen dizindeki koleksiyondan örnek.

Ayrıca bakınız