IndexOf

DocumentTableRelationCollection.IndexOf method

Bu koleksiyon içinde belirtilen ilişkinin dizinini döndürür.

public int IndexOf(DocumentTableRelation relation)
Parametre Tip Tanım
relation DocumentTableRelation Bulunacak bir ilişki.

Geri dönüş değeri

Belirtilen ilişkinin sıfır tabanlı dizini veya ilişki bu koleksiyonda yoksa -1.

Ayrıca bakınız