Remove

DocumentTableRelationCollection.Remove method

Belirtilen ilişkiyi koleksiyondan kaldırır.

public void Remove(DocumentTableRelation relation)
Parametre Tip Tanım
relation DocumentTableRelation Kaldırılacak ilişki.

Ayrıca bakınız